Gegevensbescherming

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Arnd Bruckhaus e.K., Kerkhagen 16, 58513 Luedenscheid, Duitsland, Tel.: +49-(0)2351-677453, Fax: +49-(0)2351-677455, E-Mail: info@heba.eu. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

6.1 Inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen aparte toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

6.3 Kennisgeving van beschikbaarheid van goederen per e-mail

Indien wij in onze online winkel de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich abonneren op onze e-mail notificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen. Als u zich abonneert op onze dienst voor kennisgeving van beschikbaarheid per e-mail, sturen wij u een eenmalige kennisgeving per e-mail over de beschikbaarheid van het artikel dat u hebt geselecteerd. Alleen uw e-mailadres is vereist voor het verzenden van deze kennisgeving. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van deze kennisgeving. Dit betekent dat wij u pas een overeenkomstige kennisgeving zullen sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u met het ontvangen van een dergelijk bericht instemt. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een dergelijke kennisgeving wenst te ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door het activeren van de bevestigingslink, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor onze e-maildienst over de beschikbaarheid van goederen, slaan wij uw IP-adres op dat door uw internetprovider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor onze e-maildienst over de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze onlinewinkel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mail service over de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

7.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

7.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

- DHL
Indien de goederen door DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u te informeren over de levering, voor zover u hiervoor tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.
- Schenker
Indien de goederen door Schenker (Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan Schenker doorgeven om een leveringsdatum overeen te komen of om u van de levering op de hoogte te stellen, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres alleen door aan Schenker met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub b, DSGVO. De openbaarmaking geschiedt slechts voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Schenker of kennisgeving van de levering niet mogelijk. Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van Schenker.

8) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij gebruik van YouTube kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

9) Webanalysediensten

1&1 IONOS WebAnalytics

Deze website maakt gebruik van "1&1 IONOS WebAnalytics", een webanalysedienst van 1&1 IONOS Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur ("1&1 IONOS"), om bepaalde gebruikersacties bij te houden en te analyseren. Daartoe is op onze website een Javascript-gebaseerde tracking pixel geïmplementeerd, die gebruikersacties als een enkel pixelbestand kan volgen door interactie met 1&1 IONOS.

De tracking pixel verzamelt bepaalde gebruikersinformatie in geanonimiseerde vorm, stuurt deze door naar 1&1 IONOS en analyseert ze daar. Deze geanonimiseerde informatie omvat onder meer het IP-adres van de gebruiker, de verwijzende afkortingen van eerder bezochte websites, het type eindapparaat dat wordt gebruikt, het type browser dat wordt gebruikt, het gebruikte besturingssysteem en de tijdstempel van de toegang).

Voor zover de aldus verwerkte informatie persoonsgegevens van gebruikers bevat, vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Indien u in de toekomst geen informatie door 1&1 IONOS wenst te laten verwerken, kunt u dit voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser uit te schakelen. U kunt ook de uitvoering van JavaScript-code voorkomen door een JavaScript-blokker te installeren (bv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). In dat geval is het echter zeer waarschijnlijk dat u niet alle functies van de website ten volle zult kunnen benutten.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

10) Gereedschap en andere

10.1 Sollicitaties op vacatures per e-mail

Op onze website plaatsen wij in een aparte rubriek actuele vacatures, waarvoor belangstellenden per e-mail naar het vermelde contactadres kunnen solliciteren.

Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons samen met hun sollicitatie per e-mail alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en weloverwogen beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens) alsmede prestatiegerelateerde bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden verlangd, waarmee uit hoofde van de arbeids- en sociale wetgeving in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager bijzondere rekening moet worden gehouden.

De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden toegezonden, zijn te vinden in de desbetreffende personeelsadvertentie.

Na ontvangst van de aanvraag die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de aanvrager door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de behandeling van de aanvraag geëvalueerd. Voor vragen die tijdens de verwerking rijzen, gebruiken wij, naar eigen goeddunken, het e-mailadres dat de aanvrager bij zijn/haar aanvraag heeft verstrekt of een telefoonnummer dat hij/zij heeft opgegeven.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, met inbegrip van het contact met ons voor vragen, is over het algemeen Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 par. 1 BDSG), in de zin waarvan de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO. DSGVO, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming, en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere categorieën gegevens ook worden gebaseerd op artikel 9, lid 1, onder h), van de GDPR indien zij plaatsvindt ten behoeve van de preventieve gezondheidszorg of de arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg.

Indien de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd, of indien een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving gewist. Deze periode wordt gemeten op basis van ons rechtmatig belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken krachtens de verordeningen inzake gelijke behandeling van aanvragers.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 lid 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

10.2 - Google Maps
Op onze website gebruiken wij Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst wordt u onze locatie getoond en is het voor u gemakkelijker ons te vinden.
Wanneer u de subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van Google's legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

11) Rechten van de betrokkene

11.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (recht op informatie en interventie) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op toegang volgens art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de voorgenomen opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en, indien van toepassing. u hebt ook het recht geïnformeerd te worden over de garanties die overeenkomstig artikel 46 van de GDPR bestaan in het geval dat uw gegevens aan derde landen worden overgedragen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de GDPR: U hebt het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten rectificeren en/of om door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen;
 • Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO: U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de vereisten van art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel. 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens.u hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel ervan is verwezenlijkt of indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw bijzondere situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig art. 19 DSGVO: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing in kennis te stellen.de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

11.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING IN DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE GEGEVENS TE BLIJVEN VERWERKEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE IN HET BELANG VAN DE BETROKKENE ZIJN.DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE ZWAARDER WEGEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT TER ONDERSTEUNING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

12) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, lit. b DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben om ze te blijven bewaren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent. 1 DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.


 
IT Advocatenkantoor
 


DOCID: ##ITK-413c94e07ebe59822854b8719b1ed634##


Versie: 202108181154

Laatst bekeken
Contactformulier

Persoonlijk advies
+49 2351 677453